You are here

Georges Dassis — EESK priekšsēdētājs

Par vienotu, demokrātisku, solidāru, mierīgu un labklājīgu Eiropu, kura ir tuva saviem iedzīvotājiem

 • 15 gadu vecumā kļūst par arodbiedrību aktīvistu Grieķijā
 • Aktīvists cīņā pret “melno pulkvežu” režīmu Grieķijā (1967–1974)
 • Beļģijas Vispārējās darba federācijas (FGTB) pastāvīgais loceklis no 1976. gada līdz 1980. gadam
 • Kopš 1981. gada Grieķijas Vispārējās darba konfederācijas (GSEE) pārstāvis Eiropas Arodbiedrību konfederācijā (EAK), Starptautiskajā Arodbiedrību konfederācijā (ITUC, agrāk — ICFTU) un Starptautiskajā Darba organizācijā (SDO)
 • Kopš 1982. gada Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (EAK) izpildkomitejas loceklis
 • EESK loceklis no 1981. gada līdz 1990. gadam un kopš 2002. gada
 • EESK Reģionālo jautājumu specializētās nodaļas priekšsēdētājs no 1986. gada līdz 1990. gadam
 • GSEE Darba institūta līdzdibinātājs (1990) un starptautisko attiecību sekretārs
 • EESK ECO specializētās nodaļas priekšsēdētājs no 2004. gada līdz 2008. gadam
 • EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs no 2008. gada līdz 2015. gadam
 • EESK priekšsēdētājs no 2015. gada līdz 2018. gadam

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Georges Dassis ir bijis ziņotājs atzinumiem par minimālajiem ienākumiem Eiropā, sociālo dialogu ekonomiskajā un monetārajā savienībā un Eiropas integrācijas trūkuma radītajām izmaksām.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis