You are here

Tavo Europa, tavo balsas! 2018

Suvienijusi įvairovę: Europos kultūros ateitis ir jaunimas

Gerb. pone (-ia),

 

šiuo metu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) vyksta pasiruošimas devintą kartą organizuojamam renginiui „Tavo Europa, tavo balsas!“,

kuris vyks
2018 m. kovo 15–16 d. Briuselyje. Registracija internetu jau prasidėjo!

 

Renginio Tavo Europa, tavo balsas! metu bet kokio tipo vidurinių mokyklų priešpaskutinių klasių moksleiviai iš 28 Europos Sąjungos valstybių narių ir penkių šalių kandidačių kviečiami atvykti į Briuselį. EESRK padengs kelionės ir apgyvendinimo išlaidas trims moksleiviams ir vienam mokytojui iš kiekvienos iš laimėjusių mokyklų, kurios bus atrinktos burtų keliu. Šis renginys suteiks moksleiviams galimybę daugiau sužinoti apie ES ir EESRK vaidmenį joje. Be to, tai unikali galimybė jaunuoliams dalyvauti panašioje į plenarinėje asamblėjoje vykstančią diskusiją konkrečiu klausimu daugiakultūrėje aplinkoje, pateikti argumentus, vesti derybas ir pasiekti kompromisą. Plenarinių posėdžių metu bus verčiama žodžiu iš anglų ir prancūzų kalbų ir į jas, o parengiamieji darbo grupių posėdžiai vyks anglų kalba.

Šių metų tema bus Suvienijusi įvairovę: Europos kultūros ateitis ir jaunimas. Moksleiviai kartu nagrinės šią temą įvairiais aspektais ir spręs tokius klausimus:

  • Kas yra Europos kultūra: tik įvairių nacionalinių tradicijų rinkinys ar bendros vertybės, dėl kurių visi jaučiamės europiečiais?
  • Koks kultūros ir kultūrinių mainų su kitais asmenimis vaidmuo moksleivių gyvenime?
  • Kaip Europos Sąjunga galėtų paskatinti kultūrą (kinas, muzika, šokis, literatūra, teatras ir kt.) ir geriau apsaugoti kultūros paveldo vietas?
  • Kokį vaidmenį galėtų atlikti kultūra atkuriant Europos regionus ir miestus? Kaip šis atkūrimas gali suteikti naujų užimtumo galimybių jaunimui?
  • Ką gali padaryti ES ir valstybės narės, kad palengvintų šį procesą?

Renginio pabaigoje jaunieji dalyviai turės galimybę pateikti savo rekomendacijas EESRK nariams ir balsuoti dėl trijų rekomendacijų, kurios, jų nuomone, aktualiausios ir įdomiausios. Prieš jaunuolių vizitą į Briuselį EESRK nariai lankysis atrinktose mokyklose, kad parengtų juos diskusijoms Briuselyje. Atrinktoms mokykloms bus išsiųsti dokumentai ir papildoma medžiaga.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamas išsamus renginio aprašymas, internetinė registracijos forma, taisyklės ir visa praktinė informacija.

Kad susidarytumėte aiškesnį vaizdą, taip pat galite pasižiūrėti praėjusių metų renginio vaizdo įrašą arba sekite mus interneto svetainėje YEYS ir renginiui skirtoje socialinėje žiniasklaidoje:    

Prašytume paskatinti Jūsų rajono vidurines mokyklas registruotis arba, jei esate mokyklos direktorius arba mokytojas, registruokitės tiesiogiai į šį įdomų projektą mūsų interneto svetainėje.

Galutinė paraiškų pateikimo data – 2017 m. lapkričio 24 d. 

 
Laukiame Jūsų atvykstant į Briuselį!

 

Pagarbiai

 

Už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininko pavaduotojas
Gonçalo Lobo Xavier

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation