You are here

„Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekció

A Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” (SOC) szekció több politikai területen készíti elő a EGSZB munkáját, ideértve például a foglalkoztatást és a munkakörülményeket, az oktatást és képzést, a migrációt és menekültügyet, az alapvető és polgári jogokat és az egyéb szociális ügyeket, mint például a szociálpolitika és szegénység, a nemek közötti egyenlőség, a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések, a romák integrációja, az egészségügy, az igazságügy és a belügy (ideértve a bevándorlást is).

A szekció fő tevékenységeihez tartozik a migráció és menekültügy területét, a szociális jogok európai pillérét és a kísérő intézkedéseket, valamint a munka jövőjét érintő munkája. A SOC szekció látja el az Európai Migrációs Fórum (EMF) titkársági feladatait is, amelyet az EGSZB az Európai Bizottsággal együtt szervez.

A SOC szekciónak megközelítőleg 130 tagja van és a speciálisabb feladatokat a szekció állandó testületei látják el, amelyek a következők: a munkaerőpiac megfigyelőközpontja (LMO), a „Bevándorlás és integráció” állandó tanulmányozócsoport (IMI), „A fogyatékossággal élők jogai” állandó tanulmányozócsoport (DIS) és „A romák integrációja” állandó tanulmányozócsoport (ROMA).