You are here

A munkaerőpiac megfigyelőközpontja (LMO)

A munkaerőpiac megfigyelőközpontjának (LMO) célkitűzése a munkaerő-piaci trendek és kihívások azonosítása és elemzése, hozzáadott értékkel gazdagítva az EGSZB és az EGSZB-n belül működő „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság (SOC)” szekció munkáját.

Az LMO 2007 óta fejti ki tevékenységét. 33 tagja van, ideértve az elnököt és a két SOC szekcióhoz tartozó alelnököt, akiknek a megbízatása két és fél évre szól, és felváltva kerülnek ki a Munkaadók és a Munkavállalók csoportjából, illetve a különféle érdekcsoportokat képviselő csoportból.  Az EGSZB-n belüli szinergiák biztosítása érdekében az LMO-nak az EGSZB valamennyi szekciójából vannak tagjai.

Az összes uniós ország munkaerőpiaca mély átalakuláson megy át szerkezetét, mechanizmusait és a munkaügyi kapcsolatokat tekintve. Ennek az átalakulásnak a középpontjában több jelenség áll, amelyekre az LMO elemzései mind kiterjednek. A megfigyelőközpont a munkaerő-piaci kihívásokat és trendeket vizsgálja, példákat gyűjt a jó gyakorlatokra, és jelentéseket készít, illetve tanulmányokat dolgoz ki az aktuális témákban. Nyilvános rendezvényeket és belső megbeszéléseket is szervez, amelyek ösztönzik az intézmények, a társadalmi-szakmai érdekelt felek, a civil társadalmi szervezetek és a tudományos körök közötti vitát.

Különböző kulcsfontosságú témákon dolgozik, mint pl. a fiatalok foglalkoztatása, a menekültek és a menedékkérők munkaerőpiaci integrálása, a tartósan munkanélküliek integrálása a munkaerőpiacra, a szakképzés, a digitális átállás és a gazdaság környezetbaráttá tételének hatásai a foglalkoztatásra és a készségekre, valamint a méltányos munkaerő-mobilitásra.

Downloads

LMO Report on the activities 2013-2015