You are here

Különféle érdekcsoportok (III. Csoport)

A Különféle érdekcsoportok (III. Csoport) jelenléte – a Munkaadók csoportja és a Munkavállalók csoportja mellett – lendületet, erőt ad az EGSZB-nek, és lehetőséget nyújt arra, hogy a tagállamok civil társadalmát alkotó különféle szociális, szakmai, gazdasági és kulturális szervezetek teljes mértékben hangot adhassanak az őket foglalkoztató problémáknak. A Lisszaboni Szerződésben bevezetett változtatásoknak megfelelően a III. Csoport „a civil társadalom egyéb érdekképviseleteiből és szereplőiből áll, különösen a gazdaság, a polgári szerepvállalás, a szakmák és a kultúra terén”.

A III. Csoport a benne képviselt kategóriák széles skálájának köszönheti egyéni jellegét. Tagjai között találjuk a gazdálkodói szervezetek, a kisvállalkozások, a kézműipar, a szabadfoglalkozásúak és a szociális gazdaság képviselőit (kölcsönössegély-szervezetek, szövetkezetek, alapítványok és nonprofit egyesületek), emellett a fogyasztói és környezetvédelmi szervezeteket és az olyan egyesületeket, melyek családvédelemmel, a nők egyenjogúságával, a nemek közötti egyenlőséggel, a fiatalokkal, a kisebbségekkel, a hátrányos helyzetű csoportokkal és a fogyatékosokkal foglalkoznak, de jelen vannak az önkéntes szektor és a gyógyászati, jogi, tudományos és felsőoktatási területen dolgozók képviselői is.

A közös cél az, hogy az EU-ban mind a gazdaság, mind a társadalom tekintetében valódi részvételi demokrácia épüljön ki. „Civil párbeszéd útján valódi részvételi demokráciát teremteni az EU-ban” – így hangzik a III. Csoport mottója, a tevékenységeinek irányt mutató szellemiség pedig az alábbi három elvre épül:

  • sokféleség a demokráciában,
  • konszenzuskeresés,
  • az európai polgárok bevonása – cselekvés helyi szinten.

Az EGSZB III. Csoportja jelenleg 111 tagot számlál szerte az uniós tagállamokból. 

Downloads

Presentation Brochure

Activity Review 2016

Work Programme 2017

Work Programme for 2016

Review of Activities in 2015