You are here

„Szociális gazdaság” kategória

A „Szociális gazdaság” kategória 37 tagból áll, akik közül 36 a „Különféle érdekcsoportok” csoporthoz, 1 pedig a Munkaadók csoportjához tartozik. A tagok szövetkezeteket, kölcsönössegély-szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat és szociális NGO-kat képviselnek.

A „szociális gazdaság” ágazata az egyes tagállamokban használt különféle fogalmak – például a „szolidáris gazdaság” és a „harmadik szektor” – széles körét lefedi. A szociális gazdaság vállalatait mind olyan közös értékek vezérlik, mint a szolidaritás, a társadalmi kohézió, az egyén elsőbbsége a tőkével szemben, a társadalmi felelősségvállalás és a demokratikus vállalatirányítás. Számukra nem a profit a cél, a nyereséget visszaforgatják a vállalatba és a társadalomba.

A szociális gazdaság tehát olyan alternatív vállalkozási forma, amely folyamatosan összekapcsolja az általános érdeket, a gazdasági teljesítményt, a szociális szempontokat és a demokratikus működést, ezzel együtt az európai cégek tíz százalékát képviseli, ami kétmillió vállalkozást jelent és az uniós foglalkoztatás hat százalékát teszi ki. Ily módon a szociális gazdaság az európai társadalmi-gazdasági modell alapvetően fontos eleme.

A kategória két szóvivőt jelölt ki: Krzysztof Balon lengyel EGSZB-tagot, a Szociális Szervezetek Szövetségeit tömörítő munkaközösség tanácsának elnökét és Alain Coheur EGSZB-tagot, aki a belgiumi Szocialista Biztosító Egyesületek Országos Szövetségének (Solidaris) európai és nemzetközi ügyekért felelős munkatársa. Mindketten a „Különféle érdekcsoportok” csoport tagjai.

A kategória titkársági feladatainak ellátásáról a „Különféle érdekcsoportok” csoport gondoskodik.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016