You are here

A „Kis- és középvállalkozások (kkv-k), kézművesek és szabadfoglalkozásúak” kategória

A „Kis- és középvállalkozások (kkv-k), kézművesek és szabadfoglalkozásúak” kategória jelenleg 42 EGSZB-tagból áll, akik közül 13 a „Különféle érdekcsoportok” csoporthoz, 29 pedig a Munkaadók csoportjához tartozik. A kategória célja, hogy minden olyan közösségi jogszabályt vagy általános fejleményt megvitasson, amely a két társadalmi-gazdasági ágazatot mélyebben érinti, illetve olyan javaslatokat tegyen az EGSZB-nek, amelyek alapján az jobban meg tudja szervezni jövőbeli fellépéseit.

A kategóriát alkotó egységek érdekei rendkívül fontosak az európai gazdaság és társadalom számára, a kkv-k ugyanis az európai gazdaság gerincének tekinthetők, mivel ezek a vállalkozások a legfontosabb munkahelyteremtők, de ők viszik előre a növekedést és az innovációt is.

Kis méretük miatt azonban a nagyobb vállalkozásoknál érzékenyebben érintik őket a túlzó, szükségtelen vagy agyonbonyolított jogszabályok, ezért a kategória igyekszik felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy figyelembe kell venniük a kkv-k sajátos helyzetét. A szabadfoglalkozásúak gazdasági és társadalmi jelentősége hasonlóan nagy, hiszen több mint hatmillió magasan képzett munkavállalóról és az EU-ban több mint 14 millió ember foglalkoztatásáról van szó.

A szabadfoglalkozásúak folyamatosan alkalmazkodnak az egyre élesebb piaci versenyhez, miközben tartósan elkötelezik magukat az egész életen át tartó tanulás és a demokratikus államban élő polgárok jogait védeni és szavatolni hivatott magatartási kódexek mellett.

A kategória két szóvivőt jelölt ki: Panagiotis Gkofas görög EGSZB-tag foglalkozik a kkv-kat és kézműveseket érintő kérdésekkel, Arno Metzler német EGSZB-tag pedig a szabadfoglalkozásúakkal kapcsolatos témákért felel.

A kategória titkársági feladatainak ellátásáról a „Különféle érdekcsoportok” csoport gondoskodik.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014