You are here

„Fogyasztó- és környezetvédelem” kategória

A „Fogyasztó- és környezetvédelem” kategória jelenleg 22 tagból áll. Mindegyikük a különféle érdekcsoportokat képviselő III. Csoporthoz tartozik, többségük fogyasztó- és környezetvédelmi szervezeteket képvisel, vagy szakértő ezen a területen.

A kategória fő célja, hogy megvitassa az Európai Bizottság által javasolt dokumentumokat, és gondoskodjon arról, hogy az EGSZB minden munkájában figyelmet kapjon a fogyasztói jogok és a környezet védelme. Olyan fórumról van szó, melyben a résztvevők megvitathatják a hazájukban végrehajtott szakpolitikákat.

A kategória két szóvivőt jelölt ki: Bernardo Hernández Bataller spanyol EGSZB-tag, a Kommunikációs Felhasználók Szövetségének főtitkára foglalkozik a fogyasztókat érintő kérdésekkel, Cillian Lohan ír EGSZB-tag, a Green Economy Foundation ügyvezető igazgatója pedig a környezetvédelmi kérdésekkel. Mindkét szóvivő a III. Csoport tagja.

A kategória titkársági feladatainak ellátásáról a „Különféle érdekcsoportok” csoport gondoskodik. A kategória különösen szoros együttműködést épített ki a „Mezőgazdasági termelők” kategóriával.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules