You are here

Interesna skupina za MSP-ove, slobodne profesije i obrtništvo

Interesna skupina za MSP-ove, slobodne profesije i obrtništvo trenutačno se sastoji od 42 člana Odbora, 13 iz Skupine raznih interesa i 29 iz Skupine poslodavaca. Njezin je cilj temeljito analizirati cjelokupno zakonodavstvo Zajednice ili opća kretanja koja se odnose na ta dva socioekonomska sektora te EGSO-u iznositi prijedloge koji mu omogućuju bolju organizaciju budućeg djelovanja.

Područja interesa ove skupine osobito su važna za europsko gospodarstvo i društvo. MSP-ovi se tako prepoznaju kao „okosnica“ europskog gospodarstva jer predstavljaju ključne pokretače rasta i zapošljavanja, kao i inovacija.

Istovremeno, zbog svojih su malih razmjera podložniji pretjeranom, nepotrebnom ili presloženom zakonodavstvu u usporedbi s većim poduzećima te Interesna skupina stoga nastoji osigurati da tvorci politika budu svjesni potrebe uzimanja u obzir posebnog položaja malih i srednjih poduzeća. Slobodne profesije, u kojima djeluje više od šest milijuna visokokvalificiranih pojedinaca, a sveukupno je zaposleno više od 14 milijuna osoba u EU-u, imaju sličnu gospodarsku i društvenu važnost.

Te se profesije neprestano prilagođavaju sve konkurentnijem tržištu, a istovremeno su njihovi pripadnici predani cjeloživotnom osposobljavanju i pridržavanju kodeksa ponašanja čija je svrha štititi i jamčiti prava građana u demokratskoj državi.

Interesna skupina imenovala je grčkog člana Panagiotisa Gkofasa glasnogovornikom za MSP-ove i obrtništvo, a njemačkog člana Arna Metzlera glasnogovornikom za slobodne profesije.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina raznih interesa.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014