You are here

Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša

Interesna skupina za zaštitu potrošača i okoliša trenutačno se sastoji od 22 člana. Svi dolaze iz redova Skupine raznih interesa (Skupina III.), a većina ih predstavlja organizacije za zaštitu potrošača i okoliša ili su stručnjaci na tim područjima.

Glavni je cilj Interesne skupine raspravljati o dokumentima koje predlaže Europska komisija i osigurati da se prava potrošača i zaštita okoliša uzimaju u obzir u cjelokupnom radu EGSO-a. To je forum koji sudionicima omogućava razmatranje politika koje se provode u njihovim zemljama.

Interesna skupina imenovala je dva glasnogovornika, španjolskog člana Bernarda Hernándeza Batallera, glavnog tajnika Udruge korisnika na polju komunikacija, za područje „zaštite potrošača“ i irskog člana Cilliana Lohana, glavnog direktora zaklade Green Economy Foundation, za područje „zaštite okoliša“. Obojica su članovi Skupine III.

Poslove tajništva za Interesnu skupinu obavlja Skupina raznih interesa. Ova interesna skupina uspostavila je posebno blisku suradnju s Interesnom skupinom za poljoprivredu.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules