You are here

Georges Dassis, predsjednik EGSO-a

Za ujedinjenu, demokratsku i miroljubivu Europu blagostanja utemeljenu na solidarnosti i blisku svojim građanima

 • Sindikalni aktivist u Grčkoj od svoje 15. godine
 • Aktivist protiv „režima pukovnika“ u Grčkoj (1967. – 1974.)
 • Stalni član nacionalnog stožera Belgijske opće radničke federacije (FGTB) od 1976. do 1980.
 • Od 1981. predstavnik Grčke opće radničke konfederacije (GSEE) pri Europskoj konfederaciji sindikata (ETUC), Međunarodnoj konfederaciji sindikata (ITUC, nekadašnji ICFTU) i Međunarodnom uredu rada (ILO)
 • Od 1982. član Izvršnog odbora ETUC-a
 • Član EGSO-a od 1981. do 1990. i od 2002.
 • Predsjednik EGSO-ove Stručne skupine za regionalni razvoj od 1986. do 1990.
 • Osnivački član Radničkog instituta GSEE-a (1990.) i tajnik za međunarodne odnose
 • Predsjednik EGSO-ove stručne skupine ECO od 2004. do 2008.
 • Predsjednik EGSO-ove Skupine radnika od 2008. do 2015.
 • Predsjednik EGSO-a od 2015. do 2018.

Georges Dassis bio je izvjestitelj za mišljenja EGSO-a o temama poput europskog minimalnog dohotka, socijalnog dijaloga u kontekstu ekonomske i monetarne unije i troška neujedinjene Europe.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis