You are here

Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi! 2018

Moninaisuudessaan yhtenäinen: nuorekkaampi tulevaisuus eurooppalaiselle kulttuurille

Arvoisa vastaanottaja

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on parhaillaan valmistelemassa yhdeksättä ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑nuorisotapahtumaa, joka pidetään Brysselissä 15.–16. maaliskuuta 2018. Sähköinen ilmoittautuminen on nyt käynnissä!

 

Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman yhteydessä kutsutaan minkä tahansa keskiasteen oppilaitoksen viimeistä edellisen vuoden opiskelijoita Euroopan unionin 28 jäsenvaltiosta ja viidestä ehdokasvaltiosta vierailemaan Brysselissä. ETSK kattaa kutakin arvalla valittua koulua kohden sitä edustavien kolmen oppilaan ja yhden opettajan matka- ja majoituskulut. Tapahtuma antaa oppilaille mahdollisuuden saada selkoa EU:sta ja ymmärtää ETSK:n rooli unionissa. Se tarjoaa nuorille myös ainutlaatuisen tilaisuuden osallistua komitean täysistunnon kaltaiseen keskusteluun tietystä aiheesta monikulttuurisessa ympäristössä, esittää perusteltuja väitteitä, neuvotella ja päästä kompromissiin. Täysistunnoissa tarjotaan tulkkaus englanniksi ja ranskaksi, ja valmistelevat työryhmät toimivat englannin kieltä käyttäen.

Tämän vuoden teemana on Moninaisuudessaan yhtenäinen: nuorekkaampi tulevaisuus eurooppalaiselle kulttuurille. Oppilaat työskentelevät yhdessä käsitellen aiheen erilaisia näkökulmia ja seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Mitä on eurooppalainen kulttuuri: onko se vain erilaisten kansallisten perinteiden summa, vai onko olemassa yhteisiä arvoja, joiden perusteella olemme kaikki eurooppalaisia?
  • Mikä on kulttuurin ja muiden ihmisten kanssa käytävän kulttuurivaihdon rooli oppilaiden elämässä?
  • Mitä Euroopan unioni voi tehdä edistääkseen kulttuuria (elokuva, musiikki, tanssi, kirjallisuus, teatteri jne.) ja suojellakseen kulttuuriperintökohteita entistä paremmin?
  • Millainen rooli kulttuurilla voisi olla Euroopan alueiden ja kuntien taloudellisessa elpymisessä? Millaisia uusia mahdollisuuksia tällainen elpyminen voi antaa nuorille uusien työpaikkojen muodossa?
  • Mitä EU ja sen jäsenvaltiot voivat tehdä helpottaakseen tätä prosessia?

Tapahtuman lopuksi nuorilla osallistujilla on tilaisuus esittää suosituksensa ETSK:n jäsenille ja ratkaista äänestämällä kolme suositusta, joita he pitävät kaikkein tärkeimpinä ja kiinnostavimpina. Ennen Brysselissä pidettävää tapahtumaa ETSK:n jäsenet vierailevat valituissa kouluissa valmistelemassa nuorten osallistumista Brysselissä käytäviin keskusteluihin. Valituille kouluille lähetetään tietoa ja taustamateriaalia.

Komitean verkkosivustolta löydät tapahtuman yksityiskohtaisen kuvauksen, sähköisen ilmoittautumislomakkeen, säännöt ja tietoa käytännön järjestelyistä.

Saadaksesi paremman kuvan tapahtumasta voit myös katsoa videon viimevuotisesta tapahtumasta tai seurata meitä tapahtuman verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa:    

Kehotamme kannustamaan alueenne keskiasteen oppilaitoksia ilmoittautumaan tapahtumaan. Jos olette tällaisen oppilaitoksen rehtori tai opettaja, kehotamme ilmoittautumaan tähän jännittävään hankkeeseen suoraan komitean verkkosivuilla.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 24. marraskuuta 2017. 

 
Toivon tapaavani teidät Brysselissä.

 

Ystävällisin terveisin

 

Gonçalo Lobo Xavier
Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation