You are here

Your Europe, Your Say! 2018

Ühinenud mitmekesisuses – Euroopa kultuuri noorema tuleviku nimel

Lugupeetud kirjasaaja!

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees käivad ettevalmistused üheksanda „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ ürituse korraldamiseks,

mis toimub 15.–16. märtsil 2018 Brüsselis. Veebipõhine registreerimine on nüüd avatud!

 

Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ on üritus, mille raames kutsutakse Euroopa Liidu 28 liikmesriigi ja viie kandidaatriigi mis tahes tüüpi keskkooli eelviimase klassi õpilasi külaskäigule Brüsselisse. Komitee katab igast loosi teel võitjaks osutunud koolist kolme õpilase ja ühe õpetaja sõidu- ja majutuskulud. Üritus annab õpilastele võimaluse saada teadmisi ELi kohta ja tutvuda komitee rolliga ELis. Samuti pakub see noortele ainulaadse võimaluse osaleda mitmekultuurilises keskkonnas täiskogu laadis arutelul konkreetse teema üle, esitada argumente, pidada läbirääkimisi ja jõuda kompromissini. Täiskogu istungite ajal pakutakse suulist tõlget inglise ja prantsuse keeles. Ettevalmistavates töörühmades toimub töö inglise keeles.

Selle aasta teema on „Ühinenud mitmekesisuses – Euroopa kultuuri noorema tuleviku nimel“. Õpilased käsitlevad koos selle teema eri aspekte, arutades näiteks alljärgnevaid küsimusi.

  • Mis on Euroopa kultuur: kas see on lihtsalt eri rahvaste traditsioonide summa või on ühiseid väärtusi, mis meist kõigist eurooplased teevad?
  • Milline on kultuuri ja teiste inimestega toimuva kultuurivahetuse roll õpilaste elus?
  • Mida saab Euroopa Liit teha kultuuri edendamiseks (filmikunst, muusika, tants, kirjandus, teater) ja kultuuripärandi objektide paremaks kaitsmiseks?
  • Milline roll võiks kultuuril olla Euroopa piirkondade ja linnade majanduse taaselavdamises? Kuidas saab see taaselavdamine anda noortele uusi tööalaseid võimalusi?
  • Mida saavad EL ja liikmesriigid teha selle protsessi hõlbustamiseks?

Ürituse lõpus on noortel osalejatel võimalus esitada oma soovitused EMSK liikmetele ja valida hääletuse teel välja kolm nende arvates kõige asjakohasemat ja huvitavamat soovitust. Enne külastust väisavad komitee liikmed välja valitud koole, et valmistada noori ette Brüsselis toimuvateks aruteludeks. Välja valitud koolidele saadetakse dokumendid ja toetav materjal.

Meie veebilehel on ürituse täpsem kirjeldus, elektrooniline registreerimisvorm, reeglid ja kogu praktiline teave.

Parema ettekujutuse saamiseks võib vaadata ka eelmise aasta ürituse videot või külastada ürituse veebilehte ja jälgida üritust puudutavat tegevust sotsiaalmeedias:    

Palume Teil ärgitada oma piirkonna keskkoole registreeruma või juhul, kui olete sellise kooli direktor või õpetaja, registreeruda selleks põnevaks projektiks otse meie veebilehe vahendusel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 24. november 2017. 

Kohtumiseni Brüsselis!

 

Lugupidamisega

Gonçalo Lobo Xavier
EMSK teabevahetuse eest vastutav aseesimees

 

 

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation