You are here

Michael Smyth – eelarve eest vastutav asepresident

  • London Business Schooli majandusprognooside keskuse teadur aastatel 1986–1987
  • Briti Tööstusettevõtjate Liidu Põhja-Iirimaa alaliidu majanduskomisjoni liige alates 1990. aastast, Põhja-Iirimaa tegevdirektorite (Institute of Directors Northern Ireland) majandusstrateegia komisjoni liige alates 1998. aastast
  • Põhja-Iirimaa struktuurifondi energia alaprogrammi järelevalvekomitee liige ajavahemikul 1994–1999, Šoti parlamendi ettevõtluse ja elukestva õppe komisjoni erinõunik aastatel 2002–2004, Põhja-Iirimaa assamblee valitsusprogrammikomisjoni majandusküsimuste alltöörühma majandusnõunik ajavahemikul 2006–2007
  • Põhja-Iirimaal Jordanstownis asuva Ulsteri ülikooli majanduskooli (School of Economics) juhataja ajavahemikul 2008–2013
  • Euroopa Komisjoni nõunik Põhja-Iirimaa ühenduse abi raamprogrammi küsimustes ning Armaghi ringkonnavolikogu, Põhja-Iirimaa assamblee, peaministri ja asepeaministri kantselei ning Iirimaa parlamendi nõunik
  • Põhja-Iirimaal sotsiaaleluasemeid pakkuva suure asutuse Habinteg Housing Association esimees
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eri elualade rühma liige (alates 2006. aasta oktoobrist) ning komitee majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni esimees komitee aastatel 2010–2013
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutav asepresident 2015–2018

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees oli Michael Smyth muu hulgas järgmistel teemadel koostatud arvamuste raportöör: „Euroopa investeerimiskava“, „Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine“ ja „Aktsionäride pikaajaline kaasamine“.