You are here

Georges Dassis – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Ühtse, demokraatliku, solidaarsusel põhineva, rahumeelse, jõuka ja oma kodanikele lähedase Euroopa nimel

 • aktiivne ametiühingutegelane Kreekas alates 15. eluaastast
 • Kreekat valitsenud sõjalise hunta (1967–1974) vastane aktivist
 • Belgia Töötajate Keskliidu (ABVV/FGTB) personali alaline liige 1976–1980
 • Kreeka Töötajate Üldkonföderatsiooni (GSEE) esindaja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Rahvusvahelise Ametiühingute Keskliidu (ITUC, endine ICFTU) ja Rahvusvahelise Tööbüroo juures (alates 1981. aastast)
 • ETUCi juhatuse liige (alates 1982. aastast)
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige aastatel 1981–1990 ja alates 2002. aastast
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee regionaalarengu sektsiooni esimees 1986–1990
 • Kreeka Töötajate Üldkonföderatsiooni (GSEE) tööinstituudi asutajaliige GSEE (1990) ja rahvusvaheliste suhete sekretär
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni esimees 2004–2008
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma esimees 2008–2015
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president 2015–2018

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees oli Georges Dassis muu hulgas järgmistel teemadel koostatud arvamuste raportöör: „Euroopa miinimumsissetulek“, „Sotsiaaldialoog majandus- ja rahaliidus“ ning „Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud“.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis