You are here

Kategorien "Små og Mellemstore Virksomheder (SMV'er), Håndværk og Liberale Erhverv"

Kategorien "Små og Mellemstore virksomheder (SMV'er), Håndværk og Liberale Erhverv" tæller i øjeblikket 42 EØSU-medlemmer, hvoraf 13 tilhører Gruppen Andre Interesser og 29 kommer fra Arbejdsgivergruppen. Dens målsætning er at behandle al EU-lovgivning og den almindelige udvikling med virkning for de pågældende socialøkonomiske sektorer indgående og fremlægge forslag for EØSU, som gør det muligt for udvalget at tilrettelægge sine fremtidige tiltag bedre.

De interesseområder, som kategorien repræsenterer, er særlig vigtige for den europæiske økonomi og det europæiske samfund. SMV'er anerkendes som rygraden i Europas økonomi, da de er vigtige kilder til vækst og beskæftigelse og er drivkræfter for innovation.

Samtidig er de på grund af deres beskedne størrelse mere sårbare end større virksomheder over for overdreven, unødvendig eller alt for indviklet lovgivning, og kategoriens indsats går derfor også ud på at sikre, at de politiske beslutningstagere er klar over behovet for at tage hensyn til SMV'ernes særlige situation. De liberale erhverv, som omfatter over 6 mio. højtkvalificerede personer og skaber arbejdspladser til over 14 mio. mennesker i EU, er af lignende økonomisk og social betydning.

De liberale erhverv må hele tiden tilpasse sig et stadig mere konkurrencepræget marked og samtidig fastholde deres engagement, når det gælder livslang læring og de adfærdskodekser, der skal beskytte og sikre borgernes rettigheder i en demokratisk stat.

Kategorien har udpeget det græske medlem Panagiotis Gkofas til talsmand for SMV'er og håndværk, og det tyske medlem Arno Metzler til talsmand for de liberale erhverv.

Gruppen Andre Interesser varetager sekretariatsfunktionen for kategorien.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014