You are here

Dit Europa, din mening! 2018

Forenet i mangfoldighed: en yngre fremtid for europæisk kultur

Forberedelserne til det niende

"Dit Europa, din mening!" er i gang i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), med afholdelse den  15.-16. marts 2018 i Bruxelles. Du kan nu tilmelde dig online!

 

"Dit Europa, din mening!" inviterer elever i deres næstsidste år på de gymnasiale uddannelser fra de 28 EU-medlemsstater og de fem kandidatlande til at besøge Bruxelles. EØSU dækker rejse- og opholdsudgifter for tre elever og en lærer fra hver af de vindende skoler, der udvælges ved lodtrækning. Arrangementet giver eleverne mulighed for at lære om EU og forstå EØSU's rolle heri. Det er også en enestående mulighed for unge til at deltage i en plenarforsamlingslignende debat om et specifikt emne i et multikulturelt miljø, hvor de skal fremføre argumenter, forhandle og nå frem til et kompromis. Der vil være tolkning til engelsk og fransk under plenarmøderne, mens de forberedende arbejdsgrupper foregår på engelsk.

Dette års tema er "Forenet i mangfoldighed: en yngre fremtid for europæisk kultur". Eleverne skal arbejde sammen ud fra forskellige vinkler på dette emne og forholde sig til spørgsmål som f.eks.:

  • Hvad er europæisk kultur: er det blot summen af de forskellige nationale traditioner eller findes der fælles værdier, der gør os alle europæere?
  • Hvilken rolle spiller kultur og kulturelle udvekslinger med andre mennesker i elevernes hverdag?
  • Hvad kan Den Europæiske Union gøre for at fremme kultur (film, musik, dans, litteratur, teater osv.) og for bedre at beskytte kulturarvsstederne?
  • Hvilken rolle kan kultur spille i den økonomiske vækst i Europas regioner og byer? Hvordan kan denne vækst give nye muligheder for unge i form af nye arbejdspladser?
  • Hvad kan EU og medlemsstaterne gøre for at hjælpe denne proces på vej?

Ved arrangementets afslutning får de unge deltagere mulighed for at fremlægge deres anbefalinger for EØSU's medlemmer og stemme om de tre anbefalinger, de synes, er de mest relevante og interessante. Forud for besøget i Bruxelles besøger EØSU-medlemmer de udvalgte skoler for at forberede de unge til debatterne i Bruxelles. Dokumenter og supplerende materiale vil blive sendt til de udvalgte skoler.

På vores hjemmeside kan du finde en detaljeret beskrivelse af arrangementet, den elektroniske registreringsformular, regler og alle andre praktiske oplysninger.

For at lære mere kan du også se videoklippet fra sidste års arrangement eller følge os på vores hjemmeside og på de sociale medier:    

Vi opfordrer til, at du bringer dette budskab videre til de gymnasiale uddannelser i dit lokalområde eller, hvis du er lærer eller skoleinspektør på en sådan skole, at registrere dig direkte til dette spændende projekt på vores hjemmeside.

Ansøgningsfristen er den 24. november 2017.
Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen i Bruxelles!

 

Med venlig hilsen

Gonçalo Lobo Xavier
EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation

 

 

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation