You are here

Gonçalo Lobo Xavier – Næstformand for EØSU med ansvar for kommunikation

  • Rådgiver for bestyrelsen i AIMMAP (den portugisiske sammenslutning af metal- og maskinindustrivirksomheder og lignende) – den største erhvervssektor i Portugal. Ansvarlig for internationale forbindelser og kommunikation (2013-)
  • National kontaktperson for "innovation i SMV'er" og "adgang til risikovillig kapital" under Horisont 2020-programmet (februar 2013-)
  • Udnævnt som medlem af BusinessEUROPE's arbejdsgruppe om forskning og teknologisk innovation efter forslag fra CIP (det portugisiske industriforbund) (2007-)
  • Udnævnt som medlem af EØSU's arbejdsgivergruppe efter forslag fra CIP (det portugisiske industriforbund) – med fokus på beskæftigelse, sociale forhold, det indre marked, industri, F&U og innovation (2011-)
  • Direktør i RECET (netværk af portugisiske teknologicentre) med ansvar for F&U og internationale projekter med partnere fra fortrinsvis Spanien, Frankrig og andre EU‑medlemsstater (2002-2012)
  • Næstformand for EØSU's Styringsgruppe for Europa 2020 (2013-2015)
  • Næstformand for EØSU med ansvar for kommunikation (2015-2018).

I EØSU har Gonçalo Lobo Xavier været ordfører for en lang række udtalelser om bl.a. den årlige vækstundersøgelse 2015, industrielle ændringer i den europæiske emballageindustri, 2020‑handlingsplanen for iværksætterkultur og åbning af uddannelsessektoren.

Profil på LinkedIn