You are here

Georges Dassis – Formand for EØSU

For et Europa, der er forenet, demokratisk, solidarisk, fredeligt, fremgangsrigt og tæt på borgerne

 • Aktivt fagforeningsmedlem i Grækenland fra 15-årsalderen
 • Aktiv modstander af den græske militærjunta (1967-1974)
 • Fast medlem af den nationale medarbejderstab i det belgiske fagforbund (FGTB) (1976-1980)
 • Repræsentant for de græske arbejderes fællesforbund (GSEE) i Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS), Den Internationale Faglige Sammenslutning (IFS/tidligere FFI) og Det Internationale Arbejdsbureau (ILO) (1981-)
 • Medlem af EFS' bestyrelse (1982-)
 • Medlem af EØSU (1981-1990 og 2002-)
 • Formand for EØSU's Sektion for Regionaludvikling og Fysisk Planlægning (1986-1990)
 • Stiftende medlem af arbejdstagerinstituttet i GSEE (1990) og sekretær for internationale forbindelser
 • Formand for EØSU's ECO-sektion (2004-2008)
 • Formand for EØSU's arbejdstagergruppe (2008-2015)
 • Formand for EØSU (2015-2018).

I EØSU har Georges Dassis været ordfører for udtalelser om bl.a. en europæisk minimumsindkomst, den sociale dialog i forbindelse med ØMU'en og omkostningerne ved det manglende Europa.

Downloads

For a united, democratic, solidarity-based, peaceful and prosperous Europe close to its people. Guidelines for European Union policies by President Georges Dassis