You are here

Vaše Evropa, váš názor! 2018

Jednotná v rozmanitosti – mladá budoucnost evropské kultury

Vážená paní, vážený pane,

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zahájil přípravy na 9. ročník akce Vaše Evropa, váš názor, která se uskuteční

ve dnech 15. a 16. března 2018 v Bruselu. On-line registrace byla zahájena!

V rámci akce Vaše Evropa, váš názor jsou do Bruselu zváni žáci předposledních ročníků různých druhů středních škol z 28 členských států Evropské unie a z pěti kandidátských zemí. EHSV uhradí výlohy na cestu a ubytování tří žáků a jednoho učitele z každé z vylosovaných škol. Žáci se na této akci budou moci dozvědět něco více o EU a o tom, jakou úlohu v ní EHSV plní. Pro mladé lidi to rovněž bude jedinečnou příležitostí zúčastnit se podobné diskuse, jaké probíhají na plenárním zasedání, která bude věnována určitému tématu a bude probíhat v multikulturním prostředí. Budou moci vznést své argumenty, vyjednávat a snažit se dosáhnout kompromisu. Během plenárních jednání bude zajištěno tlumočení v angličtině a francouzštině, zatímco přípravné schůze pracovních skupin budou vedeny anglicky.

Téma letošního ročníku zní „Jednotná v rozmanitosti – mladá budoucnost evropské kultury“. Žáci se budou společně zabývat rozmanitými aspekty tohoto tématu a zamýšlet se například nad těmito otázkami:

  • Co je to evropská kultura – je to jen souhrn jednotlivých národních tradic, nebo existují společné hodnoty, které z nás všech činí Evropany?
  • Jakou úlohu hraje kultura a kulturní výměna s jinými lidmi v životě žáků?
  • Jak se může Evropská unie přičinit k propagaci kultury (filmů, hudby, tance, literatury, divadla atd.) a k lepší ochraně památek našeho kulturního dědictví?
  • Jakou roli by mohla kultura sehrát v hospodářském oživení evropských regionů a měst? Jakým způsobem může toto oživení přinést mladým lidem nové příležitosti z hlediska nových pracovních míst?
  • Jak mohou EU a členské státy tento proces podpořit?

Na závěr této akce budou mít mladí účastníci možnost formulovat svá doporučení členům EHSV a hlasováním zvolit tři z nich, jež pokládají za nejrelevantnější a nejzajímavější. Před touto cestou do Bruselu navštíví členové EHSV vybrané školy, aby mladé lidi na diskusi v Bruselu připravili. Těmto školám budou zaslány pomocné materiály a dokumentace.

Na našich internetových stránkách naleznete podrobný popis této akce, internetovou přihlášku, pravidla a veškeré praktické informace.

Pro lepší představu si můžete rovněž pustit video z loňského ročníku nebo navštívit naše internetové stránky a naše účty na sociálních médiích věnované této akci:                

Pobídněte prosím střední školy ve své oblasti k tomu, aby se na tuto akci zaregistrovaly, nebo (pokud jste ředitelem/ředitelkou či učitelem/učitelkou na jedné z těchto škol) svoji školu do tohoto podněcujícího projektu přímo přihlaste na našich internetových stránkách.

Lhůta pro podání přihlášek je 24. listopadu 2017.

Těšíme se na setkání s Vámi v Bruselu!

S pozdravem

Gonçalo Lobo Xavier
místopředseda EHSV pro komunikaci

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation