You are here

Твоята Европа, твоето мнение! 2018

Единство в многообразието: за ново бъдеще на европейската култура

 

Уважаема госпожо / Уважаеми господине,

В Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) е в ход подготовката на деветото издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“,

което ще се проведе на 15 и 16 март 2018 г. в Брюксел. Онлайн регистрацията вече е отворена!

 

За участие в проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ каним да посетят Брюксел ученици в предпоследната година на всеки вид средно училище от 28-те държави членки на Европейския съюз, както и от петте страни кандидатки. ЕИСК ще покрие пътните разноски и разноските за настаняване на трима ученици и един учител от всяко от училищата, подбрани чрез жребий. Проявата ще даде възможност на учениците да научат повече за ЕС и да разберат ролята на ЕИСК в него. Това е и уникална възможност за младите хора да вземат участие в обсъждане, подобно на пленарно заседание, по определен въпрос в мултикултурна среда, при което се излагат доводи, водят се преговори и се постига компромис. По време на пленарните сесии ще бъде осигурен устен превод на английски и френски език, а подготвителни работни групи ще се проведат на английски език.

Тазгодишната тема е Единство в многообразието: за ново бъдеще на европейската култура. Учениците ще работят заедно по различни аспекти на темата, като разглеждат въпроси от рода на:

  • Какво представлява европейската култура: е ли тя просто сбор от различните национални традиции или има общи ценности, които ни правят европейци?
  • Каква е ролята на културата и културния обмен с други хора в живота на учениците?
  • Какво може да направи Европейският съюз за насърчаване на културата (кино, музика, танц, театър, литература и др.) и за по-добро опазване на обекти на културното наследство?
  • Каква роля може да играе културата в икономическото възраждане на регионите и градовете на Европа? Как това възраждане може даде на младите хора нови възможности, изразени в нови работни места?
  • Какво могат да направят ЕС и държавите членки за улесняване на този процес?

В края на събитието младите участници ще имат възможност да представят своите препоръки на членовете на ЕИСК и да гласуват за трите, който считат за най-подходящи и интересни. Преди пътуването до Брюксел членове на ЕИСК ще посетят избраните училища, за да подготвят младите хора за дебатите в Брюксел. На избраните училища ще бъдат изпратени документация и помощни материали.

На нашия уебсайт ще намерите подробно описание на събитието, онлайн формуляра за регистрация, правила и практическа информация.

За да получите по-добра представа, можете да изгледате видеоматериала от миналогодишната проява или да ни следвате на уебсайта „Твоята Европа, твоето мнение“ и в социалните медии, посветени на проявата:    

Бихме искали да Ви помолим да насърчите средните училища във Вашия район да се регистрират или ако сте директор или учител в средно училище, да се регистрирате директно за този вълнуващ проект на нашия уебсайт.

Крайният срок за подаване на заявления е 24 ноември 2017 г.

Очаквам с нетърпение да Ви видя в Брюксел.

С уважение,

Гонсалу Лобу Шавие,
заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията

 

 

Downloads

Your Europe, Your Say! Invitation