Evenemang och aktiviteter

Hide Filters Show Filters
Filter

date format dd/mm/yyyy

date format dd/mm/yyyy

Reset

Calendar View

  • En förbättrad dialog för smarta och hållbara transporter
    Conference - Konferensanläggningen High Court i centrala Malmö, Sweden

    Denna konferens är ett led i processen för att utforma stomnätskorridorerna i Europa och anordnas av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) tillsammans med svenska berörda aktörer i nära samarbete med Europeiska kommissionen (GD Transport och rörlighet).

    Stomnätskorridorerna har nu kartlagts och de europeiska samordnarna har lämnat in arbetsplaner med förslag till åtgärder och insatser. I dessa framhålls vikten av intelligenta transportsystem, effektiv förvaltning och främjande av framtidsinriktade rena transportlösningar. Många viktiga frågor som rör infrastruktur och reglering återstår att behandla. Konferensen är främst inriktad på ScanMed-korridoren och dialogen mellan myndigheterna och det civila samhället i syfte att utveckla och förbättra korridoren.