Wydarzenia & Działania

Hide Filters Show Filters
Filter

date format dd/mm/yyyy

date format dd/mm/yyyy

Reset

Calendar View

 • Conference - ul. Nowogrodzka 1/3/5, PL 00-513 Warszawa, Poland

  Krzysztof Balon, przewodniczący grupy analitycznej EKES-u ds. usług świadczonych w interesie ogólnym i współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję na temat roli sektora nienastawionego na zysk jako dostawcy usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

  Organizacje nienastawione na zysk, takie jak stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje charytatywne, a także przedsiębiorstwa społeczne, odgrywają zasadniczą i coraz istotniejszą rolę w dostarczaniu usług świadczonych w interesie ogólnym. Konferencja ma na celu wskazanie i ocenienie dobrych praktyk stosowanych przez kilka państw członkowskich (Polskę, Republikę Czeską, Niemcy, Litwę, Słowację i Łotwę).

  Konferencja organizowana jest wspólnie przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej, a także Radę Działalności Pożytku Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja odbędzie się 12 marca 2015 r.


 • Lepszy dialog na rzecz inteligentnego i zrównoważonego transportu
  Conference - Centrum konferencyjne „High Court” w centrum Malmö, Sweden

  Zorganizowana w ramach ścisłej współpracy z DG MOVE Komisji Europejskiej konferencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) i zainteresowanych podmiotów ze Szwecji stanowi kolejny etap w procesie kształtowania korytarzy sieci bazowej w Europie.

  Określono już rozmieszczenie korytarzy sieci bazowej, a koordynatorzy europejscy przedstawili plany prac zawierające propozycje w zakresie środków i działań. Podkreśla się w nich znaczenie wykorzystania inteligentnych systemów transportowych, efektywnego zarządzania oraz upowszechniania przyszłościowych i czystych rozwiązań w zakresie transportu. Bez odpowiedzi wciąż pozostaje jednak wiele kluczowych pytań dotyczących infrastruktury i przepisów. Wiodącym tematem konferencji będzie korytarz ScanMed i dialog organów władz i społeczeństwa obywatelskiego, któremu przyświeca cel rozwijania i ulepszania korytarza.