HomePage Banners

Link to the webpage of EESC President Henri Malosse

Link to the President's blogHenri Malosse on Twitter

 

Link to the videos of citizens related to EU election 2014Go to the web page EESC Civil Society Prize

Link to the webpage to the event 'Your Europe, Your say'Go to the game R EU Ready ?

  Link to theCESlink-portal - Online cooperation between Economic and Social Councils Go to Italian Presidency of the Council of the European Union

Link to the EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme) webpage

Link to the Register of Documents

Link to the the Certification Iso14001 for environmental management Logo W3C

   

 

 

-

LMO conference "Typical and atypical work contracts - advantages and disadvantages from the labour market perspective"

Conference - Warsaw, Poland

Atypical work refers to employment relationships not conforming to the standard or "typical" model of full-time, regular, open-ended employment with a single employer over a long time span.

The purpose of the LMO conference, co-organised with the Polish Ministry for Labour and Social Policy on 8-9 April 2013, is to examine these kinds of atypical employment and various EU level and national level attempts to deal with them. What has been done? Have the initiatives taken had the desired effects? What are the challenges in the time to come?

 

Od kilku lat tradycyjny model stosunku pracy, tj. zatrudnienie na czas określony i na pełen etat, przestaje dominować na europejskim rynku pracy; w zamian rośnie liczba i różnorodność nietypowych form zatrudnienia. Tym większe znaczenie ma analiza ich zalet, wad oraz związanego z nimi ryzyka. Jakie działania podjęto dotychczas w związku z nowymi formami zatrudnienia? Czy inicjatywy te przyniosły oczekiwany efekt? Jakie wyzwania czekają nas w przyszłości? Konferencja Centrum Monitorowania Rynku Pracy EKES oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizowana w dniach 8-9 kwietnia 2013 r. w Warszawie, wpisuje się w tę tematykę i stawia sobie za cel odpowiedzi na powyższe pytania, a także przegląd różnych działań, podejmowanych na poziomie UE i krajowym, wobec niestandardowych form zatrudnienia i rosnącej liczby nietypowych umów o świadczenie pracy.

 

 

Polish Ministry for Labour and Social Policy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, room 107, Warsaw, Poland