HomePage Banners

Social Pillar

 

CESlink: Online cooperation between economic and social councils Malta - Presidency of the Council of the European Union

EMAS - Verified environmental management

Register of documents

 

ISO14001 certified Vinçotte W3C - WAI-AA - WCAG 2.0

-

LMO conference "Typical and atypical work contracts - advantages and disadvantages from the labour market perspective"

Conference - Warsaw, Poland

Atypical work refers to employment relationships not conforming to the standard or "typical" model of full-time, regular, open-ended employment with a single employer over a long time span.

The purpose of the LMO conference, co-organised with the Polish Ministry for Labour and Social Policy on 8-9 April 2013, is to examine these kinds of atypical employment and various EU level and national level attempts to deal with them. What has been done? Have the initiatives taken had the desired effects? What are the challenges in the time to come?

 

Od kilku lat tradycyjny model stosunku pracy, tj. zatrudnienie na czas określony i na pełen etat, przestaje dominować na europejskim rynku pracy; w zamian rośnie liczba i różnorodność nietypowych form zatrudnienia. Tym większe znaczenie ma analiza ich zalet, wad oraz związanego z nimi ryzyka. Jakie działania podjęto dotychczas w związku z nowymi formami zatrudnienia? Czy inicjatywy te przyniosły oczekiwany efekt? Jakie wyzwania czekają nas w przyszłości? Konferencja Centrum Monitorowania Rynku Pracy EKES oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizowana w dniach 8-9 kwietnia 2013 r. w Warszawie, wpisuje się w tę tematykę i stawia sobie za cel odpowiedzi na powyższe pytania, a także przegląd różnych działań, podejmowanych na poziomie UE i krajowym, wobec niestandardowych form zatrudnienia i rosnącej liczby nietypowych umów o świadczenie pracy.

 

 

Polish Ministry for Labour and Social Policy, ul. Nowogrodzka 1/3/5, room 107, Warsaw, Poland