Европейският енергиен съюз — въздействие и следствия за гражданското общество в България

Conference - Проявата ще се състои от 9.30 ч. до 13.00 ч. в София Хотел Балкан, София, България, Bulgaria

Енергийният съюз беше определен за един от десетте ключови приоритета на настоящата Европейска комисия с председател Жан-Клод Юнкер. Тази амбициозна политическа програма – чиято цел е да създаде европейска енергийна система, гарантираща сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване на европейските граждани – беше стартирана през февруари 2015 г. и вече доведе до няколко политически инициативи, като резултатността ѝ се очаква да се повиши допълнително през 2016 г. и следващите години. Предвид мащаба на предизвикателствата, пред които са изправени отговарящите за вземането на решения в енергийния сектор – от декарбонизацията на икономиките до намаляването на зависимостта от вноса, и с оглед на амбициозните цели на програмата за енергиен съюз, е изключително важно да се насърчи откритият диалог между правителствата, институциите на ЕС, гражданите и организираното гражданско общество за въздействието и предизвикателствата на политиките в областта на енергийния съюз и енергийния преход в Европа.

Проявата, организирана съвместно от Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на Република България, поставя във фокуса конкретния случай с България и разглежда въпроса как нейният енергиен сектор може да бъде засегнат от енергийния съюз и как би могъл да се възползва от програмата. В проявата участват високопоставени представители на ключовите институции на ЕС, националните правителства и регулаторни органи, организации на гражданското общество и експерти.

Допълнителна информация можете да намерите на: : EnergyUnion-Sofia@eesc.europa.eu